REŠETKASTE KROVNE KONSTRUKCIJE

 

 

Firma MALI GRAĐEVINAR se bavi projektovanjem,izradom i izvođenjem različitih tipova montažnih konstrukcija hala, dvorana i mnogih drugih sličnih objekata sa konstrukcijom velikog raspona.
U ponudi posebno izdvajamo projektovanje i izvođenje drvenih i čeličnih konstruktivnih sistema za hale, dvorane, nadstrešnice i slično.

U projektovanju i izvođenju konstrukcija MALI GRAĐEVINAR ima veoma dugu tradiciju i iza sebe smo ostavili preko 10 000 metara kvadratnih krova pod konstruckcijom od čelika i preko 25 000 metara kvadratnih krova pod konstrukcijom od drveta.
S ponosom tvrdimo da na našim konstrukcijama nije bilo niti najmanjih havarija pod ekstremnim opterećenjima snijega i vjetra koji su proteklih godina pogađali region.REŠETKASTI NOSAČI (BINDERI) koriste se u gotovo svim vrstama od sportskih do poljoprivrednih.
Zahvaljujući obliku i konstruktivnom sistemu ugrađeni materijal je bolje iskorišten nego kod punih nosača.
Mogući rasponi su do 30m pa čak i više zavisno od izbora statičkog sistema.
Materijal od koga se mogu raditi rešetke su drvo, čelik i beton. Za koji materijal se odlučiti je na samom investitoru a mi predlažemo najoptimalnija rješenja.


Kod ČELIČNIH rešetki koristi se kvalitetan materijal sa atestima.
Spojevi se formiraju kvalitetnim i kontrolisanim varenjem, te sami varioci moraju da imaju potvrdu o atestu.
Zaštita ovog tipa konstrukcija vrši se premazivanjem konstrukcije u više slojeva u boju po želji investitora.

 

 

 

 


U posljednje vrijeme, zahvaljujući kvalitetnim spojnim sredstvima sve više su u upotrebi i REŠETKE OD DRVETA .


Ovaj tip konstrukcije izrađuje se od prvoklasne četinarske svuve građe a veze na spojevima se ostvaruju pomoću atestiranih perforiranih eksernih ploča.

Ugrađivanje ploča se vrši pomoću specijalizovanih presa.

 drveni binderi , krovne rešetke , rešetkaste konstrukcije od drveta i čelika veliki raspon

 

Za projektovanje i statički proračun koriste se posebni namjenski softveri za ove tipove konstrukcija.