POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKAT ZA OBRADU TEKSTILA

POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKAT ZA OBRADU TEKSTILA

LUKSUZNA PORODIČNA KUĆA

 

PROGRAM

Industrija

LKACIJA

Srbac 

GODINA

2019

Status

U PROCESU GRADNJE

 

/GLAVNI PROJEKAT   #industrija tekstila

 

Glavni projekat za poslovni objekat- urađen u skladu sa projektnim zadatkom datim od strane investitora, te u skladu sa lokacijskim uslovima.

Namijenjen za skladištenje i obradu tekstilnih proizvoda .


Lokacija planiranog objekta  nalazi se u mjestu Crnaja – opština Srbac.

Ukupna površina parcela od kojih će biti formirana lokacija iznosi P=7.653m2

Na postojećoj lokaciji postoje temelji za objekat dimenzija 49x16m. Projektovani objekat prema zadanim lokacijskim uslovima postavljen je u okviru parcele. Građevinska linija prizemlja objekta povučena je 20,0 m u odnosu na magistralni put Srbac-Topola, što je definisano u grafičkom prikazu. Visina objekta  definisana je spratnošću P+1 sa dvovodnim krovom i krovnom atikom.

Prema zahtjevu investitoa i uslovima lokacije postojeći temelj potrebno je prekrojiti i prilagoditi novoprojektovanom objektu  ukupnih spoljnih dimenzija 15,0 x 110,4 m.


Postojeća temeljna konstrukcija dimenzija 14,9m x 49m proširena je upravno sa pružanjem parcele dodatnih 60m. Kompletna parcela predviđena je kao ograđena cjelina sa kontrolisanim pristupom kolskih I pješačkih komunikacija. Prostor ispred objekta predviđen je kao parking prostor i uređena zelena površina. Glavni ulaz u objekat koji se nalazi na prednjoj strani jasno je istaknut formom objekta i samim pristupnim parterom.Ulazni prostor formiran je kao galerija i ima svrhu ,,Showroom-a’(izlozbeni prostor). Galerijski lobi jednostavnim instinktivnim smjernicama upućuje posjetioca ka administrativnim kancelarijama na spratu  ili proizvodnom pogonu u prizemlju  (zavisno od njegove namjere).


 

POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKAT ZA OBRADU TEKSTILA

(KROZ FUNKCIJU)
 

Prizemni dio jasno ukazuje na službeni hodnik koji prolazi kroz funkcije radničkih garderobera, trpezarije i radnog prostora koji se proteže najvećom dužinom objekta. Radnički garderober predviđen je sa malim privatnim ormarićima  koje radnici koriste tokom rada u pogonu.Kancelarija u prizemlju ima svrhu kordinacije i nadziranja radnog prostora koji je omogućen kroz staklenu površinu između ove dvije prostorije.  Prostor kuhinje u kome je moguća podjela i serviranje hrane odvojen je zasebnim ulazom kako bi se ispoštovali pravila čistog i prljavog poda. Radni prostor koji zauzima najveći dio površine namjenjen je za obradu tekstilnih proizvoda što je i primarna funkcija ovog objekta. Radne jednice su raspoređene linijski u 4 reda duž cijele hale. Prostor prerade i skladištenja tekstila se međusobno preklapaju te je investitoru ostavljena fleksibilnost razgraničenja ove dvije funkcije. Isporuka gotovih proizvoda i dopremanje sirovina predviđena je preko sužbenog terminala koji se nalazi u pozadini objekta (rolo vrata za isporuku i dostavu) Prostorija za zagrijavanje objekta/kotlovnica pozicionirana je u pozadini sa zasebnim ulazom. Svi protivpožarni uslovi su ispoštovani pri projektovanju i planiranju kotlovnice.


Spratni dio namjenjen je administraciji sa dva priručna apartmana. Sala za sastanke predviđena je kao prozračan prostor koji ima mogućnosta sagledavanja galerije sa zastakljenim kliznim stjenkama koje čine prostor zvučno izolovanim. Administrativne prostorije na spratu imaju zaseban toalet. Priručni apartmani projektovani su po principima hotelskih soba za boravak radnog osoblja. Apartmani su na diskretan način, zasebnim hodnikom, odvojeni od administrativnog dijela.


Oblikovanje eksterijera pretstavlja savremen pristup arhitektonskog projektovanja pretočen savremenim materijalima u opipljiv i vizuelno saglediv dizajn. Pored funkcionalnosti koja je na prvom mjestu prepoznatljiv vizuelni identitet objektu pruža prednja fasada koja naglašava ulazni hol. Prednje fasadne ekstenzije prelaze u krovnu atiku koja blagom kaskadom sakriva krovne ravni objekta.

Prostor obuhvata:

PRIZEMLJE

SPRAT

POSLOVNO PROIZVODNI OBJEKAT ZA OBRADU TEKSTILA ,,DEVIĆ TEKSTIL d.o.o. Teslić‚‚ je zasigurno projekat koji zauzima visoko mjesto u oblasti arhitektonskog oblikovanja i planiranja prostora