SMART HOUSE

LUKSUZNA PORODIČNA KUĆA

PPROGRAM

Stanovanje

LKACIJA

PRAGUE / Czech Republic

GODINA

2019

Status

U PROCESU GRADNJE

PAMETNA KUĆA / SMART HOUSE

/MASTER PROJEKAT PAMETNOG DOMA  #smarthouse

 

Planirani objekat se gradi u prigradskom naselju glavnog grada Češke Republike – Pragu u prigradskom elitnom mjestu Vysoký Újezd  i namjenjen je višem standardu porodičnog stanovanja. 

U osnovi objekat je  projektovan kao jednostavna  pravougaona forma koja u prizemlju zauzima dimenzije 18×10 m. 

Interesantan profil objekta pored jednostavnosti i moderog izgleda pruža niz drugih tehnoloških prednosti u kombinovanju konstruktivnih sklopova zida i krova koji se medjusobno  preklapaju u eksterijeru. Ideja arhitekte je bila razraditi jednostavnu koncept-formu u komforan porodičan dom za četveročlanu porodicu.

Pristup objektu je sa bočne strane koja slučajnom prolazniku i posjetiocu ne otkriva puno o samoj unutrašnjosti. Čeone strane usmjerene su prema intimnijim dijelovima dvorišta gdje se izdvaja veliki dnevni boravak sa galerijom i velikom zastakljenom zidnom površinom prema jugo-istoku.

U oblikovnom smislu građevina zauzima poziciju izuzetno modernih i markantnih objekata.

 

Još jedna od  karakteristika ovog objekta je tip konstukcije jer se radi o montažnoj kući gdje je nosivi sklop metalna pocinčana  konstrukcija. Benefiti ovog sistema su brza gradnja i fleksibiljnost priključnih instalacija. 

Što se tiče energetske efikasnosti i samog energetskog pasoša objekat ( PAMETNA KUĆA / SMART HOUSE ) je projektovan prema savremenim principima energetske efikasnosti te zauzima ocjenu B koja je jako visoka  u odnosu na lokalitet i klimatske karakteristike samog područja. Bitno je napomenuti da se u sklopu fasadnog zida nalazi 25cm izolacionog materijala u dva sloja. 

Vanjska fasada je projektovana kao ventilisana te ju je moguće mjenjati i usklađivati prema zahtjevima investitora (kamene ploče, fiber-cementne ploče, metalne i druge obloge). U ovom slučaju fasada je izvedena prema želji investitora kao metalna obloga. 

Otvori na čeonim stranama dodatno su zaštićeni zidnim motorizovanim brisolejima od uticaja direktnog sunčevog zračenja. 

Prostorne karakteristike

Osnova objekta obuhvata oko 95m2 korisne površine ne uključujući terase i integrisani parking prostor (samo prostor življenja). 

Ukupna korisna površina (prizemlje + sprat ) obuhvata prostor od oko 180m2)

. Raspored prostorija  zasnovanih na glavnim linijama pružanja objekta , sa jasnim razdvajanjem dnevnih i noćnih zona.

 

Prostor obuhvata:

PRIZEMLJE

SPRAT

PAMETNA KUĆA / SMART HOUSE je zasigurno projekat koji zauzima visoko mjesto u oblasti arhitektonskog oblikovanja i planiranja prostora