legalizacija bespravno izgrađenih objekata republika srpska
ZAKONI I PROPISI

LEGALIZACIJA OBJEKATA

LEGALIZACIJA OBJEKTA (legalizavija bespravno izgrađenih objekata)   Proces legalizacije bespravno izgrađenih objekata ponovo u toku! Novim zakonom predviđa se produženje roka za predavanje zahtjeva za legalizaciju u 2018-oj godini. Prema procjenama, oko  80.000 graditelji ilegalnih objekata, imali su rok do kraja 2016. godine da ozakone ilegalnu gradnju, a zahtjev za legalizaciju podnesen je za oko...