legalizacija bespravno izgrađenih objekata republika srpska

LEGALIZACIJA OBJEKATA

legalizacija objekata republika srpska LEGALIZACIJA OBJEKTA (legalizavija bespravno izgrađenih objekata) Proces legalizacije bespravno izgrađenih objekata ponovo u toku! Novim zakonom predviđa se produženje roka za predavanje zahtjeva za legalizaciju u 2018-oj godini. Prema procjenama, oko  80.000 graditelji ilegalnih objekata, imali su rok do kraja 2016. godine da ozakone ilegalnu gradnju, a zahtjev za legalizaciju podnesen...