• Projekat dogradnje rekonstrukcije Srbac
  • Projekat dogradnje rekonstrukcije Srbac
  • Projekat dogradnje rekonstrukcije Srbac
  • Projekat dogradnje rekonstrukcije Srbac

SAVREMENA DOGRADNJA KUĆE M.V SRBAC

Program

Stanovanje

Location

Srbac

Year

2018

Status

SAVREMENI NAČIN INTEGRISANJA NOVE STRUKTURE U POSTOJEĆI OKOLIŠ ( Idejni projekat kuće )

 

Postojeći objekat porodične kuće na lokaciji Bolničko Brdo- Srbac  prema zahtjevu investitora trebalo je dograditi te formirati još jednu odvojenu stambenu cjelinu za život mladog bračnog para.

Specifičan zahtjev te namjenom različiti objekti mikro lokacije trebali su da posluže kao temelj novoj stambenoj jedinici.

Uzimanje detaljnih mjera, snimanje visina i procjena stabilnosti objekata bili su ključni faktor za opravdanost svakog sledećeg koraka.

 

Na postojećim objektima bilo je potrebno skinuti krovnu konstrukciju te dograditi i uobličiti novu konstrukciju  sjedinjujući sve elemente koliko je to moguće.

Iznad garaže predviđene su spavaće sobe dok je frontalni dio predviđen kao ,,OPEN SPACE‚‚ prostor dnevnog boravka, trpezarije i kuhinje.


POSTOJEĆE STANJE

 

 

 


Kako rušenje nije uvijek najbolje rješenje postojećoj pušnici data je sasvim nova namjena kotlovnice sa izlazom za kamin koji novoprojektovanoj strukturi dnevnog boravka daje dodatni ugođaj življenja. Na ovaj način nova struktura je možemo reći apsorbovala trenutnu situaciju u dvorištu i prilagodila je svojim potrebama. Ujednačavanje visine te nagiba krova sa postojećom kućom treba da ujedini novo i postojeće (mlado i staro) ali da jasno odvoji stil gradnje.Planiran krovni pokrivač viševodnog krova je glazirani vučeni crijep. Umjesto klasičnih oluka planirana su olučna korita sakrivena fasadnom maskom.

Projekat dogradnje rekonstrukcijeProjekat dogradnje rekonstrukcije

Materijalizacija eksterijera treba da bude u skaldu sa priloženim slikama gdje je fasada bijele ili nježno sive boje kako bi se što bolje uklopio sa okolnim objektima sa izraženim linijama krovne atike kako bi se naglasile linije krova.

 

Za izradu projektne dokumentacije i svih potrebnih elaborata za dobijanje građevinske dozvole kliknite ovjde za više informacija. 

OSTALI PROJEKTI