• projektovanje , enterijeri , montažni objekti , hale , farme , konstrukcije

CENTAR DNEVNE NJEGE- BANJA LUKA

Idejno rješenje centra za dnevnu njegu slabih i nemoćnih lica