AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE-RAZBOJ

Idejno rješenje ambulante porodične medicine za potrebe mještrana Srbačkog sela Razboj.