LAMELIRANI NOSAČI BRČKO


LAMELIRANI NOSAČI BRČKO

Location

Brčko

Year

2019

Status

IDEJNO – KONKURSNO RJEŠENJE

 


 

Idejno rješenje krovne konstrukcije zatvorenog bazena sa sistemom lameliranih drvenih greda u Brčkom.

Krovna konstrukcija od lameliranih drvenih greda ovog tipa pretstavlja svakako jedno savremeno rješenje konstrukcije interesantne postavke. Ukršteni sistem lameliranih greda sa zategom  pored svoje konstruktivne specificnosti zasigurno je jedan od dobrih idejnih rješenja vidljivih u enterijeru samog objekta. Idejno rješenje je pretstavljeno u par varijanti sa vidljivim sekundarnim gredama ili utopljenim u površinu stropa. U sklopu prijedloga konstrukcije postoje i varijante : Sistem luka, Ukrštena konstrukcija u ravni (horizontalno ukrštene grede -aiatem paralelograma), te sistem proste grede i koljenasti sistem (bumerang)

Raspon konstrukcije bazena je oko 15 m.

Pretstavljeni sistem lameliranih nosača odnosi se na sistem tri zgloba sa zategom. (u galeriji nisu pretstavljeni svi sistemi )

Ideja Arhitkete je da se pored osnovnih konstruktivnih sklopova lamelirani nosači pretstave kroz još elegantnija i atraktivnija rješenja u enterijeru. 

 

Karakteristike lameliranih konstrukcije:

 

  • -Mala sopstvena težina

U odnosu na druge konstruktivne sisteme i materijale drvene konstrukcije zauzimaju mjesto kao konstrukcije sa najmanjm sopstvenom masom. Sistemi lameliranih nosača od drveta nemaju teoretski limit raspona već su isključivo ograničeni mogućnošću transporta i montaže. Trenutno u svijetu postoji lamelirana konstrukcija raspona 144m CoalDomes Brindisi IT u Italiji.

  • -Brza ugradnja- montaža

Sam sistem lameliranih konstrukcija zasniva se na prefabrikovanim elementima koji se kao gotovi dopremaju na gradilište i montiraju.

  • -Otpornost na agresivne sredine

Jedna od razloga zbog kojih se predlaže sistem lameliranih konstrukcija kod objekata koji su u funkciji bazena je agresivna sredina prouzrokovana stalnim isparavanjem hlora kao i visok nivo vlažnosti. Takođe je bitno napomenuti otpornost na požar kao bitan faktor. Tretiranje konstrukcije posebnim  premazima daje drvetu znatno duži period evakuacije za razliku od drugih konstruktivnih materijala.

  • Ekološki prihvatljivi materijali

Drvo kao prirodan materijal zauzima prvo mjesto prirodnih građevinskih materijala. 


 

Za izradu ovakve ili slične konstrukcije, projektne dokumentacije  za više informacija kliknite ovdje i kontaktirajte nas. 

 

OSTALI PROJEKTI