DOM ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

KROVNA LEPEZA – KONSTRUKCIJA KRUŽNE OSNOVE

Location

Srbac

Year

2013

Status

Objekat izgrađen

Dom za djecu sa posebnim potrebama jedan je od objekata za koji je projektna dokumentacija te krovna konstrukcija izrađena od strane ove firme.  Svojom prepoznatljivom arhitekturom zasigurno je jedan od markantnijih objekata ove namjene u našoj državi pa i regionu.

Unutrašnjost prostra

Montaža konstrukcije

 

Savladavanje kružne osnove rješeno je rešetkastom lepezom  čiji centar počinje zastakljeni atrijumom a završava se strehom prepusta 150cm.

Lepeza sama po sebi nije pravilnog trougaonog presjeka već je gornja površina takođe zakrivljena čineći ovaj objekat još specifićnijim.

Prednosti  konstrukcije:

-Manji utrošak građe i brža montaža
-Izuzetna stabilnost krova zahvaljujući formiranju krovne rešetke
-Formiranje strehe znatno veće dužine od klasiče / u ovom slučaju streha je prepuštena 1.5 do 2m u odnosu na fasadni zid
-Spajanje profila ježastim pločama daje puno veću stabilnost i trajnost konstrukcije u odnosu na klasiku
-Profil zakrivljenosti\oblika nosača u potpunosti je isti na svakom kraku lepeze.

 

Krovna konstrukcija je u potpunosti izrađena u vlastitom proizvodnom pogonu ( Srbac BIH ) te potom demontirana i transportovana na pomenutu lokaciju.

Osovinski razmak između nosača je promljenjljiv ali zbog gustoće lepeze prilično idealan za postavljanje potkonstrukcija za strop.

Pored ovog osnovnih zaštitnih premaza  bitno je  osigurati dugu trajnost materijala korištenih za ovau konstrukciju. Zaštita od požara i insekata postignuta je posebnim protivpožarnim i insekticidnim premazima.

Za izradu ovakve ili slične konstrukcije, za više informacija kliknite ovdje i kontaktirajte nas. 

OSTALI PROJEKTI