FARMA

FARMA KOKA NOSILJA

Location

SRBAC

Year

2018

Status

Objekat izgrađen

Površina

1800m2

Karakteristike objekta:

-Objekat (farma koka nosilja) dimenzija  120x15m 
-Kombinacija klasične i montažne gradnje pretstavlja idealnu kombinaciju za tipove objekata kao što su farme ( farma pilića u ovom slučaju).                                -Temelji i zidovi izvedeni su klasičnim sistemom gradnje objekata ( monolitno ) dok je krovna konstrukcija izvedena kao prefabrikovana-montažna konstrukcija izrađena u proizvodnoj hali firme ,,Mali Građevinar‚‚ te montirana na licu mjesta.

-Konstrukcija krova pored krovnog pokrivača ima zadatak da nosi opremu neophodnu za normalno funkcionisanje farme.

Dio opreme koja je okačena na krovnu konstrukciju čine primarno hranilice, pojilice, poplotni topovi i ventilatori.

Raster (razmak) između krovnih rešetki (bindera) je  1,5m što idealno odgovara  optimalnom kačenju hranilica, kao i optimalan raspon za postavljanje limenog opšava  stropa bez okakve potkonstrukcije.

Iznad limenog plafona postavljena je termoizolacija (kamena vuna)  koja sprečava toplotne gubitke unutrašnjosti prema dijelu krova. Prostor rešetke je mehanički ventilisan kako bi se efikasnije spriječilo ljetno pregrijavanje krova te i same inutrašnjosti farme.

(krovni binderi)

MONTAŽA KROVA

-Spajanje profila ježastim pločama daje puno veću stabilnost i trajnost konstrukcije u odnosu na klasične kovane bindere
(mogući rasponi u ovom sistemu idu i do 35m )

Krovna konstrukcija je u potpunosti izrađena u vlastitom proizvodnom pogonu ( Srbac BIH ) te potom demontirana i transportovana na pomenutu lokaciju.

Osovinski razmak između nosača je 100 cm što je idealno za postavljanje krovnih štafli za bilo koji krovni pokrivač te kao dobra potkonstrukcija za strop.

Pored ovog osnovnih zaštitnih premaza  bitno je  osigurati dugu trajnost materijala korištenih za ovau konstrukciju. Zaštita od požara i insekata postignuta je posebnim protivpožarnim i insekticidnim premazima.

Planirani krovni pokrivač na ovoj konstrukciji je trapezni lim.

Izuzetno velika streha namjenjena je kao sklonište od ljetne žege tokom ranih žetvi.

Za izradu ovakve ili slične konstrukcije, projektne dokumentacije  za više informacija kliknite ovdje i kontaktirajte nas. 

 

OSTALI PROJEKTI