• Centar dnevne njege u Srpcu , objekat namjenjen dnevnom boravku licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima , projektovanje - izvođenje - nadzor
  • Centar dnevne njege u Srpcu , objekat namjenjen dnevnom boravku licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima , projektovanje - izvođenje - nadzor
  • Centar dnevne njege u Srpcu , objekat namjenjen dnevnom boravku licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima , projektovanje - izvođenje - nadzor
  • Centar dnevne njege u Srpcu , objekat namjenjen dnevnom boravku licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima , projektovanje - izvođenje - nadzor
  • Centar dnevne njege u Srpcu , objekat namjenjen dnevnom boravku licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima , projektovanje - izvođenje - nadzor
  • Centar dnevne njege u Srpcu , objekat namjenjen dnevnom boravku licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima , projektovanje - izvođenje - nadzor
  • Centar dnevne njege u Srpcu , objekat namjenjen dnevnom boravku licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima , projektovanje - izvođenje - nadzor

CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

Objekat namjenjen djeci sa posebnim potrebama u svrhu liječenja, rehabilitacije i druženja.

 

Program

OBJEKTI ZDRAVSTVA

Location

SRBAC

Year

2013

Status

OBJEKAT IZVEDEN

SLIKE TOKOM GRADNJE OBJEKTA